Aktualności - Miód Pszczółkowski

Miód Pszczółkowski
Przejdź do treści

Aktualności

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze RKP Pszczółki
Dnia 9.03.2024r. (sobota) w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze RKP Pszczółki, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach, ul Kościelna 8A.
Jeśli o 10.00 nie będzie kworum, po 15 minut, zaczniemy drugie zabranie.

Program:
 1. Powitanie
 2. Ustalenie kworum. Jest kworum przechodzimy do kolejnych punktów zebrania. Jeśli nie będzie kworum ogłaszamy 15 minutową przerwę i po niej rozpoczynamy drugie zebranie.
 3. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu RKP – Prezes Piotr Kowalczyk
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad Absolutorium Zarządu RKP Pszczółki.
 9. Wybór przewodniczącego zebrania.
 10. Przeprowadzenie Wyborów:
   • Zarządu RKP,
   • Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
   • Delegatów na Walne Zgromadzenie WZP w Gdańsku.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Przerwa kawowa.
 13. Wystąpienie nowo wybranego prezesa.
 14. Przyjmowanie deklaracji nowych członków i składki:
   • 60zł - członkowska od każdego pszczelarza,
   • 3,50zł - ulowa,
   • 40zł - roczna na rzecz koła,
   • 7zł - ubezpieczenie od jednego miejsca postawionej pasieki,
   • 20 zł - wpisowe od nowego członka.
 15. Sprawy różne.
Prosimy o obecność.
Sekretarz koła
Wiesława Danielczyk
Kontakt - tel. 504 924 652
Wróć do spisu treści