Powstanie Miejscowego Koła Hodowców Pszczół w Pszczółkach - Miód Pszczółkowski

Miód Pszczółkowski
Przejdź do treści

Powstanie Miejscowego Koła Hodowców Pszczół w Pszczółkach

O nas
    Powołanie do życia tego Koła wiązało się z sytuacją po zakończeniu II wojny światowej. Na tereny Pomorza przybywali Rodacy z różnych stron Polski. Wielu też osiedlało się w rejonie i na terenie gminy Pszczółki. Miało to miejsce w latach 1945-1949 i późniejszych.
    Pszczelarze przybywający na teren gminy Pszczółki prowadzili pasieki bez zrzeszenia się. Doświadczenia pszczelarzy były różne, w zależności z którego regionu pochodzili. Wśród nich byli wysiedleńcy z Wołynia (obecna Ukraina), z kresów wschodnich, południowo-wschodniej Polski i Pomorza. Nie było jeszcze jednolitej i zorganizowanej gospodarki pasiecznej. Powoli powstawały wojewódzkie związki i powiatowe, gromadzkie koła (np. w Pruszczu Gdańskim).
    W latach 1951-1956 zmieniono na skalę krajową politykę tworzenia i formowania się zrzeszeń i kół, w tym pszczelarskich. Najczęściej tworzyły się one przy gminnych lub powiatowych ośrodkach rolniczych.
    10 września 1956 roku został zatwierdzony Statut Powiatowego Koła Pszczelarzy w Pruszczu Gdańskim. Wkrótce powołano też kontrolerów zdrowotności pasiek, również w powiecie gdańskim.  
    Pierwsze założycielskie spotkanie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach odbyło się 13 lutego 1957 roku. Przybyło na nie 26 osób (członków założycieli), choć na liście, do której dotarłam, znajduje się liczba 53 zrzeszonych pszczelarzy z tego okresu. Od tej daty możemy mówić o istnieniu Miejscowego Koła Hodowców Pszczół – jak brzmiała wówczas jego nazwa. Funkcję prezesa objął Henryk Kamiński, pełniący tę funkcję przez 55 lat.

    Kolejne etapy to:
 1. Wybór pierwszego Zarządu Koła.
 2. Powołanie opiekuna i pełnomocnika pszczelarzy przez Zarząd Powiatowy w Pruszczu Gdańskim.
 3. Udział w licznych szkoleniach.
  Z relacji najstarszych pszczelarzy Koła i członków ich rodzin wynika, że pszczelarze nie zawsze posiadali sprzęt potrzebny w pasiekach. Sami robili sobie podstawowe narzędzia, a niektórzy pożyczali sobie wzajemnie. Na porządku dziennym były wizyty w pasiekach innych pszczelarzy, wymiana doświadczeń, obserwacje i porady, co do postępowania z pszczołami, ulami.
  Do dnia dzisiejszego pszczelarze naszego Koła posiadają w pasiekach ule różnego typu. Są wśród nich ule: warszawskie, wielkopolskie, Dadanta i Gerstunga.
 4. Reaktywacja Koła w 1995 r. pod nazwą Rejonowe koło Pszczelarzy w Pszczółkach.
 5. Wybór drugiego Zarządu Koła.
 6. 1997 r. - ufundowanie i poświęcenie sztandaru RKP z okazji 40-lecia istnienia Koła.
 7. Wybór trzeciego Zarządu Koła.
 8. 2002 r. – Poświęcenie witraża świętego Ambrożego w parafialnym kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 9. 2007 r. – Obchody 50-lecia RKP.
 10. 2012 r. - Wybór czwartego Zarządu Koła.
 11. 2017 r. – Obchody 60-lecia istnienia RKP.
 12. 2017 r. – Ukazuje się książka podsumowująca 60 lat działalności RKP.
 13. 2017 r. – Wybór piątego Zarządu Koła.
 14. 2018 r. - Zakup peleryn dla pocztu sztandarowego.
 15. 2018 r. – Opracowanie logo Koła.
 16. 2019 r. – Uruchomienie witryny www Koła.

    Istotnym elementem w gospodarce pasiecznej, również pszczelarzy zrzeszonych w Kole w Pszczółkach, było i pozyskiwanie produktów pszczelich. Najważniejszym jest Miód Pszczółkowski, który w 2007 roku został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Nasz miód to: miód majowy, czerwcowy i lipcowy. Oprócz niego pszczelarze Koła pozyskują również pyłek kwiatowy, kit i wosk pszczeli.
    Pszczelarze Koła we współpracy z placówkami oświatowymi angażują się w działania mające na celu promowanie pszczelarstwa. Brali udział w uroczystościach:
 • Światowych Kongresach Pszczelarzy - Apimondia,
 • Europejskich Kongresach Pszczelarskich- Apislavia,
 • Ogólnopolskich Dniach Pszczelarzy,
 • Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę,
 • Wojewódzkich Dniach Pszczelarzy,
 • Gminnym Święcie Pszczelarzy i miodu Pszczółkowskiego,
 • Dniach Pszczoły,
 • obchodach jubileuszowych zaprzyjaźnionych Kół,
 • i wielu innych.

    Wśród pszczelarzy naszego Koła są nagradzani: statuetkę ks. Jana Dzierżona otrzymał wieloletni prezes Koła H. Kamiński, kilku pszczelarzy posiada medale oraz Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki PZP.

    Obecnie, w 2019 roku, nasze Koło liczy 42 członków, wśród których są pszczelarze z gminy Pszczółki (Pszczółki, Rębielcza, Skowarcza, Ulkowy, Żelisławek), Pruszcza Gdańskiego, Miłobądza, Sobowidza, Żukczyna, Mieścina, Ostrowite Wieś, Gołębiewka, Błotni  i Trąbek Wielkich.

Opracowała: Mariola Kupryciuk (kronikarka RKP)
Kontakt - tel. 504 924 652
Wróć do spisu treści