Dane - Miód Pszczółkowski

Miód Pszczółkowski
Przejdź do treści

Dane

O nas
2022
Poniżej prezentujemy najnowsze dane za 2022 rok.
Wielkość rodzin pszczelich RKP w Pszczółkach
Wiek pszczelarzy RKP w Pszczółkach
Rozmieszczenie pasiek RKP
(gmina, miasta)
Rozmieszczenie pasiek RKP
w gminie Pszczółki
Rozmieszczenie pasiek RKP
w powiatach woj. pomorskiego
2021
W 2021 roku do naszego Koła należy 62 pszczelarzy z 5 powiatów, w tym 2 honorowych (stan na 16.04.2021). 19% ogółu członków stanowią kobiety. Ogółem liczba rodzin pszczelich 1597 a średnia liczba rodzin na jednego pszczelarza - 25,76.

Poniżej prezentujemy dane w postaci wykresów.
Wiek pszczelarzy RKP w Pszczółkach
Wielkość rodzin pszczelich RKP w Pszczółkach
wg danych z 13.03.2021 r.
Procent pasiek RKP w powiatach
Pasieki na terenie gminy Pszczółki
(Kleszczewko i Ostrowite - 0)
wg danych z 16.04.2021 r.
Członkowie RKP w Pszczółkach
Wielkość pasiek RKP w powiatach
2020 / 2021
Poniżej prezentujemy w postaci wykresów porównanie jak się zmieniały dane pomiędzy 2020 a 2021 rokiem.
Wiek pszczelarzy RKP w Pszczółkach
Wielkość rodzin pszczelich RKP w Pszczółkach
2020
W roku 2020 Koło nasze liczyło 56 członków (w tym 3 honorowych), którzy posiadali 1064 rodzin (w tym 5 rodzin honorowi), co daje średnio 19 rodzin/pszczelarza. 18% ogółu członków stanowiły kobiety.

Średnio pozyskaliśmy 13 ton miodu (12 kg z ula) , 0,5 t wosku (ok.0,5 kg z ula).

Poniżej prezentujemy dane w postaci wykresów.
Wiek pszczelarzy RKP w Pszczółkach
Wielkość rodzin pszczelich RKP w Pszczółkach
Kontakt - tel. 504 924 652
Wróć do spisu treści